Het Weeshuisfonds Medemblik ondersteunt activiteiten en organisaties die het sociaal en maatschappelijk welzijn in de stad Medemblik bevorderen en waardoor mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen.


Het Weeshuisfonds Medemblik is een initiatief van Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik, KvK 41235481. De Stichting volgt de Code Goed Bestuur van FIN (Fondsen In Nederland).